Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Sintaksa hrvatskoga standardnog jezika
Kratica: HRP321Opterećenje: 30(P) + 30(S) + 0(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Marijana Bašić
Sanja Baričević
Izvođači:
Opis predmeta: Upoznavanje studenata s osnovama sintakse hrvatskoga jezika, problematikom jednostavnih i složenih struktura u hrvatskome jeziku te teorijskim pristupima u njihovoj analizi.
Sadržaj kolegija obuhvaća sljedeće teme: pojam i predmet sintakse, određenje sintakse kao gramatičke razine, sintaksa u hrvatskim gramatikama, sintaksa riječi, rečenice, teksta; rečenica i iskaz, gramatičko, obavijesno i sadržajno ustrojstvo rečenice; riječi kao sintaktičke jedinice; spoj riječi (sintagma/sintagmem), gramatičke veze među spojevima riječi, funkcionalna svojstva spojeva riječi; gramatičko ustrojstvo rečenice, samostalni i nesamostalni rečenični članovi; rečenice po sastavu, jednostavne, nezavisnosložene i zavisno složene rečenice; višestrukosložena rečenica; red riječi u rečenici; ustrojstvo teksta.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu