Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Pregled antičke civilizacije
Kratica: GRČ111Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Anita Bartulović
Izvođači:
Opis predmeta: Pregled antičke civilizacije ponuđen je kao izborni predmet u zimskome semestru studentima prve godine prediplomskoga studija koji studiraju grčki i latinski jezik na Odjelu za klasičnu filologiju. Također ga mogu upisati studenti druge i treće godine prediplomskoga studija s drugih Odjela.
Predmet se bavi kronologijom najvažnijih povijesnih zbivanja u antičkoj Grčkoj i antičkome Rimu u kontekstu društveno-političkih i ekonomskih gibanja kao i pregledom najvažnijih političko-administrativnih institucija i službi. U fokusu razmatranja također su svakodnevni život u antičkoj Grčkoj i antičkome Rimu (religijski rituali i svetkovine, kalendar, higijena i zdravlje, prehrana, obitelj, odgoj i obrazovanje, odijevanje, stanovanje, arhitektura i umjetnost, ratovanje) te njihovo nasljeđe u europskoj civilizaciji s naglaskom na naše jadransko područje.
Seminarski dio kolegija prati teorijski dio.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Popis literature nalazi se u silabu predmeta na mrežnim stranicama Odjela.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu