Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Osnove grčkog jezika I
Kratica: LAT103Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 15(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Anita Bartulović
doc. dr. sc. Linda Mijić
Izvođači:
Opis predmeta: U sklopu predmeta obrađuju se sljedeće cjeline: grčka fonologija i naglasci, morfologija imena koja uključuje deklinaciju imenica i pridjeva te morfologija glagola koja uključuje tvorbu i konjugaciju oblika prezentske osnove. Cilj je predmeta ovladati pravilima o čitanju i naglašavanju grčkih riječi, upoznati se s osnovama morfologije imena (deklinirati imenice i pridjeve I., II. i III. deklinacije) te analizirati jednostavnije grčke rečenice i prevesti ih na hrvatski jezik.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Bilo koje izdanje.
2. Bilo koje izdanje.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu