Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Metodika nastave klasičnih jezika II
Kratica: GRČ413Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 30(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Linda Mijić
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj je kolegija da se studenti osposobe za samostalno izvođenje nastave nastavu latinskog i grčkog u osnovnoj i srednjoj školi na temelju suvremenih zahtjeva na obrazovanje. Obrađuje se sadržaji i pouka na satu, evaluacija udžbenika za latinski i grčki jezik, metode poučavanja, analiza tijeka nastavnog sata, školska dokimologija.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Kyriacou, Chris, Temeljna nastavna umijeća, Zagreb, 1997. Šešelj, Zlatko: Grčka, rimska i latinska književnost kao sistem u srednjoškolskoj nastavi klasičnih jezika, Latina et Graeca, br. 37, Zagreb, 1991. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (dostupno na internetu)
Preporučena literatura:
2. Novaković, Darko, Ciljevi srednjoškolske nastave antičkih književnosti, Latina et Graeca, br. 22., Zagreb, 1983. Škiljan, Darko, Antički modeli obrazovanja danas, Latina et Graeca, br. 21, Zagreb, 1983.
Preduvjeti za upis predmeta:
Odslušan : Metodika nastave klasičnih jezika I
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Položen : Metodika nastave klasičnih jezika I
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu