Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Osnove grčkog jezika II
Kratica: LAT106Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 15(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Anita Bartulović
doc. dr. sc. Sabira Hajdarević
Izvođači:
Opis predmeta: U sklopu predmeta obrađuje se morfologija imena koja obuhvaća komparaciju pridjeva, tvorbu i komparaciju priloga, deklinaciju zamjenica i brojeva te morfologija glagola koja obuhvaća tvorbu i konjugaciju futura, aorista i perfekta. Cilj je predmeta upoznati osnove grčke morfologije imena i glagola te prevesti jednostavnije grčke rečenice i tekstove na hrvatski jezik.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Bilo koje izdanje.
2. Bilo koje izdanje.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu