Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Ekologija
Kratica: UČZD129Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: dr. sc. Anđelko Vrsaljko
Izvođači:
Opis predmeta: Nema preduvjeta.
Cilj ovog kolegija je da studenti upotpune svoja znanja o značenju ekologije , njenoj ulozi i važnosti za svaku vrstu, a ne samo čovjeka. Kroz pojedine nastavne jedinice studenti usvajaju znanja o utjecaju čovjeka na pojedine sastavnice ekosfere i promjene u istima koje su nastale pod utjecajem čovjeka. Riječ je o lokalnim, regionalnim i globalnim promjnama ne samo klime (koje najizravnije utječu na život na zemlji), već i o smanjenju neobnovljivih izvora energije i sirovina i što je najvažnije na smanjenju bioraznolikosti, odnosno o izumiranju vrsta, koje su zoran indikator o negativnom utjecaju čovjeka na iste, a onda i na vlastito zdravlje.
Nadalje, cilj je ovog kolegija educirati studente o ekološkim datostima Hrvatske, o posebno vrijednim dijelovima prirode kao prirodnom i biološkom uresu, njihovom značenju, njezi, očuvanju, vrjednovanju i zaštiti. S obzirom na rad s djecom, odnosno važnost zdrave prehrane u razvoju djece, posebna se pozornost poklanja proizvodnji integrirane i naročito organske hrane.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Glavač V.:Uvod u globalnu ekologiju, Hrvatska sveučilišna naklada, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, Pučko otvoreno učilište Zagreb, 2001. Grupa autora. Ekološki leksikon, Barbat, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja Republike Hrvatske, 2001.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu