Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Dječje stvaralaštvo u pokretu
Kratica: RPO310Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 15(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Jelena Alić
Izvođači:
Opis predmeta: Kroz kolegij studenti će steći i i usavršiti osnovna teorijska i praktična kineziološka znanja o pokretnim igrama primjenjivim u radu sa djecom predškolske dobi. Prezentacijom odgovarajućih sadržaja naučiti će na koji način poticati dječje staralaštvo, te pritom utjecati na razvoj sposobnosti i znanja djece predškolske dobi. Kroz kolegij će se upoznati sa analizom i formom pojedinih igara na otvorenom, u dvorani, pokretnih igara u učionici, iluzornih igara, igara brzine i snage, igara vještine, elementarnih, štafetnih i momčadskih igara, igara na snijegu, igara uz vodu i u vodi.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu