Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Hrvatska usmena književnost za djecu
Kratica: RPO321Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 15(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Katarina Ivon
Izvođači:
Opis predmeta: Interferencija usmene književnosti i dječje književnosti na odabranim književnim predlošcima. Usmenoknjiževna komunikacija. Nazivoslovlje i koncepcije usmene književnosti. Pregled književnih rodova i vrsta. Usmena književnost u povijesnom trajanju, proučavanju i tradicijskoj kulturi Hrvata. Usmena lirika (podrijetlo i klasifikacija). Epske usmene pjesme (klasifikacija epskog pjesništva i bitne odredbe epske tehnike). Usmene prozne vrste (Mit(em), bajka, predaja, legenda, basna, anegdota i parabola, vic, priče iz života). Drama. Govornički oblici. Jednostavni oblici (poslovica i zagonetka). Rubni usmenoknjiževni oblici (Priče iz svakodnevlja, grafiti i epitafi).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu