Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Uvod u sintaksu
Kratica: ENP210Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Sanja Škifić
Izvođači:
Opis predmeta: Kolegij nosi 3 ECTS bodova, a nastava se izvodi kroz 30 sati predavanja i 15 sati seminara.
Sadržaj kolegija se odnosi na detaljan pregled strukture i dijelova jednostavnih i složenih rečenica u engleskom jeziku. Studenti se upoznaju s temeljnim sintaktičkim strukturama, samostalno ih identificiraju, tumače i analiziraju. Također, studenti se upoznaju s različitim teorijskim okvirima pomoću kojih se te pojavnosti tumače, prvenstveno u sklopu tradicionalnih te transformacijsko-generativnih i kognitivnih pristupa. Na taj način studenti razvijaju sposobnost kritičkog promišljanja spram temeljnih sintaktičkih teorijskih okvira. Studenti trebaju napisati seminarski rad iz područja sintakse, duljine 2000-2500 riječi. Seminarski rad se piše u paru.
Ishodi učenja vezani su uz sljedeće kompetencije:
Kolegij osobito razvija sljedeće vrste generičkih kompetencija:
a) instrumentalne kompetencije:
kognitivne sposobnosti; razumijevanje i baratanje idejama i konceptima; sposobnost analize i sinteze; sposobnost rješavanja problema
b) interpersonalne kompetencije:
sposobnost kritičke argumentacije; sposobnost timskog rada; društvena interakcija i suradnja s drugima
c) sustavne kompetencije:
sposobnost samostalnog rada, sposobnost povezivanja različitih pristupa, izvora spoznaje i znanja; sposobnost kritičkog mišljenja
Kolegij razvija sljedeće predmetu-svojstvene kompetencije: Kolegij omogućava detaljan uvid u strukturu engleskoga jezika, čime se razvijaju komeptencije razumijevanja i produkcije različitih sintaktičkih struktura karakterističnih za engleski jezik. Po završetku kolegija studenti će moći:
-definirati i tumačiti temeljne sintaktičke pojmove
-analizirati odnos između sastavnih dijelova jednostavnih i složenih rečenica i njihove službe
-primijeniti znanje o odnosu sastavnih dijelova jednostavnih i složenih rečenica i njihove službe u sintaktičkim opisima i produkciji jednostavnih i složenih rečenica engleskoga jezika.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Burton-Roberts, Noel. 2011. Analysing Sentences: An Introduction to English Syntax. Harlow: Longman.
Preporučena literatura:
2. 1. Huddleston, Rodney & Geoffrey K. Pullum. 2005. A Student's Introduction to English Grammar. Cambridge: Cambridge University Press. 2. Aarts, Bas. English Syntax and Argumentation. 2001. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 3. Carnie, Andrew. 2007. Syntax: A Generative Introduction. Oxford: Blackwell. 4. Culicover, Peter W. & Ray Jackendoff. 2005. Simpler Syntax. Oxford: Oxford University Press. 5. Freiden, Robert. Syntax. Basic Concepts and Applications. 2012. Cambridge: Cambridge University Press. 6. Goldberg, Adele. 2006. Constructions at Work: The Nature of Generalization in Language. Oxford: Oxford University Press. 7. Huddleston, Rodney i Geoffrey K. Pullum. 2002. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press. 8. Miller, Jim. 2002. An Introduction to English Syntax. Edinburgh: Edinburgh University Press. 9. Radford, Andrew. 2004. English Syntax. An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press. 10. Tallerman, Maggie, 2005. Understanding Syntax. London: Hodder Arnold. 11. Van Valin Jr., Robert. 2001. An Introduction to Syntax. Cambridge: Cambridge University Press.
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu