Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Latinska lektira I
Kratica: LAT301Opterećenje: 0(P) + 30(S) + 0(A)
Nositelji:
Izvođači:
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Latinski jezik III
Položen : Latinski jezik IV
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu