Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Francuski jezik IX
Kratica: FRN 514Opterećenje: 0(P) + 0(S) + 30(A)
Nositelji: Maja Lukežić Štorga
Adriane Lemaire
Izvođači:
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Francuski jezik VIII
Položen : Francuski jezik VII
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu