Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Psihologija odrasle dobi i starenje
Kratica: PSI434Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Ivana Macuka
Izvođači:
Opis predmeta: Studenti će usvojiti znanja o promjenama koje se događaju u različitim aspektima razvoja u odrasloj i starijoj dobi. Biti će u mogućnosti primijeniti usvojena znanja o starosti i starenju u sprječavanju negativnih vjerovanja o starijoj populaciji i procesima starenja. U okviru kolegija zadatak studenata je primijeniti polustrukturirani intervju sa starijom osobom te prikupljene informacije interpretirati u skladu s razvojnim teorijama.
Teme predavanja su: Predodraslost: tranzicija u odraslu dob. Bliski odnosi: biranje partnera, razumijevanje ljubavi, teorije o razvoju intimnih odnosa. Odnosi s drugima: tranzicija u roditeljstvo, razlike u roditeljskom ponašanju očeva i majki. Prijateljstvo. Sredina života: prijelaz ili kriza? Međunaraštajni odnosi u razdoblju odrastanja i odlaska djece. Sindrom praznoga gnijezda.Razvoj karijere. Priprema za mirovinu. Umirovljenje i prilagodba na umirovljenje. Uspješno starenje.Gubitak i žalovanje: suočavanje s gubicima. Završetak života: razumijevanje i stavovi prema smrti.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu