Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Lingvistička antropologija
Kratica: EAP301Opterećenje: 30(P) + 30(S) + 0(A)
Nositelji: prof. Dunja Brozović-Rončević
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj je kolegija upoznati studente s osnovnim pojmovima lingvističke antropologije i temeljnim jezikoslovnim disciplinama. Razmatraju se različite teorije o podrijetlu i nastanku jezika te funkcioniranju jezika kao sustava komunikacije. Analiziraju se različiti modeli klasifikacije jezika te jezična raznolikost i mijena u dijakronijskoj i sinkronijskoj perspektivi. Osobita se pozornost posvećuje razmatranju odnosa između jezika i kulture, funkcioniranju i ulozi jezika kao nositelja identiteta te njegovoj ulozi u društvenome kontekstu. Godinu 2019. UNESCO je prograsio godinom ugroženosti jezika te će se ove godina posebna pozornost posvetiti ugroženim etnojezičnim zajednicama diljem svijeta.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1.
2.
3.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu