Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Povijest hrvatske etnologije
Kratica: EAP302Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Danijela Birt Katić
Izvođači:
Opis predmeta: U okviru predmeta studenti će upoznati povijesni razvoj etnološke misli, od najranijih razdoblja kada zapravo nalazimo promišljanja slična etnološkim, preko prvih etnografskih opisa i zapisa, do suvremenoga razdoblja tj. do danas. Ovaj pregled podijeljen je u dvije veće cjeline. Prva će se cjelina baviti starijim razdobljem do 1927. godine, a druga cjelina od 1927. godine, kada je etnologija postala akademska disciplina, pa do danas. Osim uloge pojedinaca u razvoju etnološke misli u Hrvatskoj, razmatrat će se i uloga pojedinih ustanova i institucija, i to u društvenom, političkom i ekonomskom kontekstu. Uz povijesni pregled studenti će dobiti uvid u razvoj pojedinih metoda i pristupa u etnološkim istraživanjima u Hrvatskoj.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu