Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Mediteranistika
Kratica: EAP401Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 15(A)
Nositelji: prof. Dunja Brozović-Rončević
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj je kolegija upoznavanje studenata s poticajima i modelima imenovanja u raznim kulturama, s posebnim obzirom na hrvatski imenski sustav. Osobita će se pozornost posvetiti utjecaju kulturnoga okružja na motivaciju nadijevanja osobnih, zemljopisnih i drugih imena te analizi odnosa između imena i identiteta. Razmatrat će se na koji način imena odražavaju jezično-povijesni i kulturno-socijalni kontekst u kojem su nastala. Uvođenjem studenata u metodologiju onomastičkih istraživanja istaknut će se važnost imenske građe za poznavanje hrvatske kulture u sredozemnom i srednjoeuropskom okružju.
Studenti će održati izlaganja na temelju analize različitih modela, postupaka i obreda nadijevanja imena u pojedinim kulturama te sudjelovati u raspravama.
Terenska nastava: u sklopu kolegija predviđena je terenska nastava na kojoj će studenti steći temeljna znanja o metodama prikupljanja i analize imenske građe.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu