Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Antropologija plesa
Kratica: EAP405Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: doc. Tvrtko Zebec
dr. sc. Katica Burić Ćenan
Izvođači:
Opis predmeta: Sadržaj kolegija bogata je i vrlo široka tematika područja plesne umjetnosti. Frontalnim predavanjima ali i brojnim audio-vizualnim primjerima, nastojat će se predstaviti ples počevši od njegovih prvih pojavnosti, njegova porijekla, pa kroz njegove manifestacije unutar mnogih kultova. Također, pratit će se njegov razvoj u starim civilizacijama (od Mezopotamije do staroga Rima, ali i Azijske tradicije) uspoređujući i naglašavajući one elemente koji su se sačuvali u našim krajevima. Nakon izvaneuropske plesne prošlosti dotaknut će se hrvatsko tlo, počevši također od kratkog vračanja u prošlost pa sve do današnje pojavnosti hrvatskoga tradicijskoga plesa.
Ovim kolegijem nastojat će se ući u problematiku različitih pristupa istraživanju plesa. Tu se misli na etnokoreologiju kao europsku istraživačku tradiciju i etnologiju plesa kao američku tradiciju, ali i antropologiju plesa/pokreta kao granu antropološke znanosti koja u Hrvatskoj do današnjih dana nije razvijena. Upravo propitkivanje predmeta zanimanja tih znanstvenih grana i promišljanje o eventualnoj hrvatskoj 'antropologiji' plesa bit će jedan od ciljeva ovoga kolegija.
Studenti će imati priliku upoznati, istražiti ali i teorijski promišljati o plesu, njegovom kontekstu, izvedbi, metodologijama istraživanja, plesnim zbivanjima u prošlosti i njegovoj suvremenosti te o istraživačkim granama koje bi bile najbliže njihovim budućim znanstvenim afinitetima.
Širenjem saznanja o plesu kao predmetu raznovrsnih znanstvenih istraživanja, studentima se nudi dodatna 'slika' o etnološko/antropološkoj znanosti ali i proširuje ukus i kritičnost spram kulture općenito.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Ivančić, Ivan, Narodni plesni običaji u Hrvata, Hrvatska matica iseljenika, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, 1996. 2. Maletić, Ana, Povijest plesa starih civilizacija. Od Mezopotamije do Rima. I. dio. Redovita izdanja za članstvo, Matica Hrvatska, Zagreb, 2003. 3. Maletić, Ana, Povijest plesa starih civilizacija . Azijske plesne tradicije. II. dio. Redovita izdanja za članstvo, Matica Hrvatska, Zagreb, 2003. 4. Niemčić, Iva, Lastovski poklad. Plesno-etnološka studija. Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2011. 5. Zebec, Tvrtko, Krčki tanci. Tanac dances on the island of Krk. Zagreb. Rijeka. Institut za etnologiju i folkloristiku ; Adamić, 2005. 6. Zebec, Tvrtko, Etnokoreolog na terenu: kontinuitet istraživanja i dileme primjene // Etnologija bliskoga: poetika i politika suvremenih terenskih istraživanja / Jasna Čapo Žmegač; Valentina Gulin Zrnić, Goran Pavel Šantek (ur.) Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku ; Naklada Jesenski i Turk, 2006. Str. 167-190. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=41292 7. Zebec, Tvrtko, Foklorni ples, Hrvatska tradicijska kultura na razmeđu svjetova i epoha, ur.: Z. Vitez i A. Muraj, Zagreb 2001., str. 441-450
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu