Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Sportski menadžment
Kratica: Opterećenje: 20(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: doc. Tonći Jerak
Izvođači:
Opis predmeta: 1. Temeljne značajke sporta
2. Sport u Republici Hrvatskoj
3. Ekonomski učinci sporta
4. Uloga menadžmenta u sportskim organizacijama
5. Sportski objekti
6. Upravljanje sportskim organizacijama
7. Organizacija velikih sportskih priredbi
8. Organizacija sporta na svjetskoj i europskoj razini
9. Poduzetništvo u sportu
10. Sportski marketing
11. Upravljanje rizicima u sportu
12. Budućnost sportskog poslovanja
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Bartoluci, M., Škorić, S., ( 2009 ), Menadžment u sportu, Odjel za izobrazbu trenera Društvenog veleučilišta u Zagrebu, Kineziološko fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2. Beech, J., Chadwick, S., ( 2011 ), Sportski menadžment, ( prijevod knjige The Business of Sport Managment ) , Zagreb, Mate d.o.o.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu