Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Prevođenje s francuskog na hrvatski III
Kratica: FRT 507Opterećenje: 0(P) + 30(S) + 0(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vanda Mikšić
Izvođači:
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Prevođenje s francuskog na hrvatski II
Položen : Prevođenje s francuskog na hrvatski I
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu