Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Metodika nastave njemačkog jezika I
Kratica: NJEN405Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Anita Pavić Pintarić
dr. sc. Nikolina Miletić
Izvođači:
Opis predmeta: Sadržaj kolegija čini upoznavanje studenata sa načinima poticanja i razvijanja jezičnih sredstava i jezičnih vještina u nastavi njemačkog kao stranog jezika. Poseban naglasak je na sistematičnoj pripremi nastavnog sata prema modelu didaktičke analize.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Blažević, Nevenka, Grundlagen der Didaktik und Methodik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache, Sveučilište u Rijeci, Rijeka, 2007. Heyd, Gertraude, Deutsch lehren. Grundwissen für den Unterricht in Deutsch als Fremdsprache, Diesterweg, Frankfurt, 1990. Neuner, G. et a., Übungstypologie zum kommunikativen Deutschunterricht,Langenscheidt, Berlin 1981. Fernstudieneinheiten Deutsch als Fremdsprache und Germanistik, Goethe Institut (alle vorhandenen themenbezogenen Hefte), Langenscheidt, Berlin, München, Wien, Zürich, New York
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu