Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Metodika nastave njemačkog jezika II
Kratica: NJEN405Opterećenje: 0(P) + 30(S) + 60(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Anita Pavić Pintarić
dr. sc. Nikolina Miletić
Izvođači:
Opis predmeta: Glavni naglasak je na školskoj praksi u kojoj studenti upoznaju razredno okruženje i pripremaju se za samostalni rad u nastavi njemačkog kao stranog jezika.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Ziebell, B. (2002), Unterrichtsbeobachtung und Lehrerverhalten. Berlin etc. Langenscheidt. Blažević, Nevenka, Grundlagen der Didaktik und Methodik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache, Sveučilište u Rijeci, Rijeka, 2007. Fernstudieneinheiten Deutsch als Fremdsprache und Germanistik, Goethe Institut (alle vorhandenen themenbezogenen Hefte), Langenscheidt, Berlin, München, Wien, Zürich, New York Heyd, Gertraude, Deutsch lehren. Grundwissen für den Unterricht in Deutsch als Fremdsprache, Diesterweg, Frankfurt, 1990
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Odslušan : Metodika nastave njemačkog jezika I
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu