Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Didaktika književnosti
Kratica: NJEN511Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Marijana Jeleč
Izvođači:
Opis predmeta: U okviru ovog kolegija studenti se upoznaju s mogućnostima i metodama primjene proznih, dramskih i lirskih tekstova s njemačkog govornog područja u nastavi njemačkog jezika. Kolegij daje potrebna teorijska znanja iz didaktike književnosti i pregled pristupa podučavanju književnosti u nastavi njemačkog jezika, dok će poseban naglasak biti na praktičnoj primjeni različitih didaktičkih metoda u zajedničkim obradama književnih tekstova. Studenti samostalno pripremaju i didaktiziraju jedan književni tekst, osmišljavaju aktivnosti i vježbe i daju prijedloge za njegovu obradu u nastavi njemačkog jezika.

Didaktika književnosti obvezni je kolegij.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu