Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Teorija prevođenja
Kratica: NJEP401Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Anita Pavić Pintarić
Izvođači:
Opis predmeta: Kolegij se temelji na upoznavanju s osnovama translatologije, različitim teorijama i vrstama prevođenja te translatološkim postupcima koji će studentima biti od koristi u daljnjim analizama prevoditeljskih aspekata.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Odabrana poglavlja iz: Snell -Hornby, Mary et al. (2006). Handbuch Translation. Tübingen: Stauffenburg. Munday, Jeremy (2007). Introducing translation studies: theories and applications. London, New York: Routledge. Bassnett, Susan (2007). Translation studies. London, New York: Routledge. Baker, Mona (2011). In other words: a coursebook on translation. London, New York: Routledge. Palumbo, Giuseppe (2009). Key terms in in translation studies. London, New York: Continuum. Ortega y Gasset, Jose (2013). Miseria y esplendor de la traduccion = Elend und Glanz der Uebersetzung. München : Deutscher Taschenbuch Verlag.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu