Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Hrvatski jezik za germaniste
Kratica: NJEP402Opterećenje: 0(P) + 0(S) + 30(A)
Nositelji: Geriena Karačić
Izvođači:
Opis predmeta: Kolegija razvija i usavršava samostalno prevođenje njemačkih tekstova na hrvatski jezik pri čemu je težište na primjeni izražajnih mogućnosti hrvatskog jezika poštivajući njegove standardnojezične norme.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Marko Alerić, Tamara Gazdić-Alerić: Hrvatski u upotrebi. Profil, 2013.
2. Nives Opačić: Reci mi to kratko i jasno. Novi Liber, 2009.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu