Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Književno prevođenje
Kratica: NJEP405Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: prof. dr. sc. Slavija Kabić
Izvođači:
Opis predmeta: U kolegiju se analiziraju, sintetiziraju i vrednuju teorijska znanja o prevođenju, primjenjuju se sveobuhvatna znanja o (polaznom) jeziku, kulturi i civilizaciji prevođenjem (prenošenjem) književnog teksta na ciljni jezik (njemačkog na hrvatski jezik), stječu se sposobnosti dekodiranja (razumijevanja) izvorne poruke i njenog ponovnog kodiranja (izražavanja) u jeziku primatelja te se kritički prosuđuje o društveno-povijesnom i kulturnom značenju književnosti koju se prevodi.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu