Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Vježbe prevođenja (gospodarstvo)
Kratica: NJEP403Opterećenje: 0(P) + 0(S) + 60(A)
Nositelji: Geriena Karačić
Izvođači:
Opis predmeta: Kolegij sustavno razvija i uvježbava razumijevanje njemačkih i hrvatskih stručnih tekstova iz područja gospodarstva. Stručni se tekstovi usmeno i pismeno prevode na njemački kao i na hrvatski jezik. Proširuje se razumijevanje stručne terminologije. Primjenjuju se stručni pojmovi u usmenom i pismenom prevođenju njemačkih i hrvatskih tekstova. Svaki student izrađuje svoj glosar.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Snježana Rodek, Jasenka Kosanović: Njemačko-hrvatski poslovni rječnik. Masmedia, Zagreb 2004.
2. Snježana Rodek: Hrvatsko njemački poslovni rječnik. Masmedia, Zagreb 2009.
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu