Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Ekonomija EU
Kratica: D21EOpterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Anita Peša
Ivica Klinac
Izvođači:
Opis predmeta: Kolegij obuhvaća prikaz i analizu institucionalnog modela EU kao osnove gospodarskog sustava Europske Unije, mikro-sustava EU, makro-sustava EU, unutarnjeg europskog tržišta i pratećih politika EU, zajedničkog sustava financiranja EU i proširenje integracije, unutarnjeg tržišta roba i usluga, tržišta rada i mobilnosti u EU, svjetsko i europsko tržište kapitala, javne nabave i javne usluge u EU, politike tržišnog natjecanja i fiskalne harmonizacije u EU, monetarne politike i monetarne integracije u EU.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu