Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Književnost u Dalmaciji talijanskog jezičnog izraza
Kratica: TAD402Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: prof. dr. sc. Nedjeljka Balić-Nižić
doc. dr. sc. Boško Knežić
doc. dr. sc. Ana Bukvić
Izvođači:
Opis predmeta: Preduvjet upisa kolegija: upisan diplomski sveučilišni studij.
U okviru kolegija obradit će se najznačajniji pisci u Dalmaciji talijanskog jezičnog izraza, od razdoblja romantizma do drugog svjetskog rata. Dat će se uvid u širi književno-povijesni kontekst stoljetnih hrvatsko-talijanskih književnih i kulturnih prožimanja na istočnoj obali Jadrana. Na seminarima će se čitati egzemplarni tekstovi, interpretirati i analizirati i usporediti s relevantnim tekstovima iz talijanske književnosti, s ciljem pronalaženja utjecaja i dodira.

Jezik izvođenja kolegija: Talijanski
Broj sati: 15 P + 15 S
Bodovno opterećenje: 3 ECTS
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu