Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Izabrana poglavlja filozofije odgoja
Kratica: UČZD231Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: mr. sc. Milena Radovan Burja
Izvođači:
Opis predmeta: Filozofija odgoja i odgoj građana; Uloga književne imaginacije u obrazovanju za demokraciju; Književna imaginacija, emocije i pitanja suosjećanja; Karakteristike sposobnost pristupa M.C.Nussbaum; M.C.Nussbaum i odgoj humanosti danas; Književna imaginacija i odgoj kritičkog mišljenja; M.C.Nussbaum o liberalnom odgoju i odgoju građanina svijeta; Moralna imaginacija i odgoj za demokratsko građanstvo; Književna imaginacija i pitanja moralnog izbora; Važnost i položaj demokratskog obrazovanja danas; Filozofija odgoja o pitanjima globalizacije i polžaja obrazovanja danas
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Nussbaum, M.C.(2012).Ne profitu.Zašto demokracija treba humanistiku, Zagreb, AGM; Nussbaum, M.C.(2005).Pjesnička pravda.Književna imaginacija i javni život, Zagreb; Liessmann,K.P.(2008).Teorija neobrazovanosti.Zablude društva znanja,Zagreb, Naklada Jesenski i Turk
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu