Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Geografske izvannastavne i izvanškolske aktivnosti
Kratica: GED502Opterećenje: 15(P) + 30(S) + 0(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ana Pejdo
Izvođači:
Opis predmeta: Studeni će upoznati geografske izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u suvremenom hrvatskom sustavu odgoja i obrazovanja. Upoznati izvannastavni rad koji omogućuje usvajanje geografskih znanja i vještina u učenika. Afirmirati slobodu kreiranja odgojno-obrazovnog rada i smisao za stvaralaštvo. Razvijati sposobnosti organizacije i vođenja istraživačkog rada u skladu s kurikulumom geografije.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Matas, M. (1998.): Metodika nastave geografije, Hrvatsko geografsko društvo, Zagreb.
2. Terhart, E. (2001.): Metode poučavanja i učenja, poglavlje 4. Poučavanje i učenje izvan škole, Educa, Zagreb, 121-146
3. Matijević, M., Radovanović, D. (2011.): Nastava usmjerena na učenika, Školske novine, Zagreb, 153-184
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu