Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Književno prevođenje - suvremeni teorijski pristupi
Kratica: ENN 437Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: doc. art. Tomislav Kuzmanović
Izvođači:
Opis predmeta: Pored pregleda povijesnog razvoja traduktologije (teorije prevođenja, translatologije, prevodilaštva, prijevodnih studija) kao discipline koji obuhvaća presjek najranijih pristupa od Cicerona, Horacija i Sv. Jeronima do suvremenih autora poput Gayatri Chakravorty Spivak, Lawrencea Venutija, Antoinea Bermana, Susan Bassnett, Andrea Lefeverea, itd. u sklopu kolegija studenti/ce će se upoznati s glavnim trendovima, pristupima i problemima koji se pojavljuju u teoriji i praksi književnog prevođenja: proces i čin prevođenja, autorstvo u prevođenju, prevoditelj kao autor, tretman, recepcija, kategorizacija i status književnih prijevoda i prevoditelja u kulturi primateljici, odnosno u Hrvatskoj i inozemstvu, problemi prilikom izbora određenog djela za prijevod i njegova objavljivanja, etika prevođenja, odnosno problem prijevodâ koji svojom kvalitetom ne zadovoljavaju standarde te tako utječu na prezentaciju djela i autora u kulturi primateljici, sustav prijevodne književnosti unutar sustava nacionalne književnosti, različite strategije i pristupi prevođenju poput podomaćivanja, postranjivanja, otpora u prijevodu, itd.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Bassnett, Susan, and Andre Lefevere. Constructing Cultures: Essays on Literary Translation. Multilingual Matters, 1998. 2. Kuhiwczak, Piotr, and Karin Littau, editors. A Companion to Translation Studies. Multinigual Matters, 2007. 3. Munday, Jeremy. Introducing Translation Studies: Theories and Applications. Routledge, 2001. 4. Pavlović, Nataša. Uvod u teorije prevođenja. Leykam international, 2015. 5. Venuti, Lawrence. The Scandals of Translation. Routledge, 1999. 6. Venuti, Lawrence. The Translator's Invisibility: A History of Translation. Routledge, 2007. 7. Venuti, Lawrence. The Translation Studies Reader. Routledge, 2000.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu