Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Književnost u prijevodu - svjetska književnost
Kratica: ENN 433Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: doc. art. Tomislav Kuzmanović
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj je kolegija istražiti koncept književnosti u prijevodu kao zasebnog književnog sustava, ulogu prevoditelja, izdavača, književnih urednika, agenata, kritičara, publike, autora i ostalih sudionika i čimbenika u procesu nastanka takve književnosti, odnosno u kontekstu prelaska pojedinih djela i njihovih autora, kroz prijevod, iz nacionalnih u nadnacionalne okvire, odnosno svjetsku književnost. Posebna će se pažnja pritom posvetiti pitanju definicije svjetske književnosti kao kanona koji okuplja najznačajnija književna djela svih kultura svijeta, korpusa koji okuplja djela prevedena na strane jezike među kojima engleski ima dominantnu ulogu ili nekog drukčije definiranog i od određenog autoriteta valoriziranog i kategoriziranog skupa književnih djela. Nadalje, kroz analizu odabrane literature, prijevoda književnih djela na hrvatski i engleski jezik, ali i na konkretnim primjerima iz područja izdavaštva, produkcije knjiga, književnih časopisa i antologija, festivala i sajmova književnosti i ostalih aktivnosti koje se neposredno tiču kako književne produkcije tako i prijevodne produkcije, istražit će se i proces uključivanja pojedinih djela u korpus ili kanon koji predstavlja svjetska književnosti. Na kraju, posebna će se pozornost posvetiti mehanizmima i kriterijima izbora i selekcije baš kao i ulozi prevoditelja kao jednog od najvažnijih aktera u procesu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Bassnett, Susan. Lefevere, Andre. Constructing Cultures: Essays on Literary Translation. Multilingual Matters, 1998. 2. Casanova, Pascale. The World Republic of Letters. Translator M. B. DeBevoise. Harvard University Press, 2004. 3. Damrosch, David. What is World Literature? Princeton University Press, 2003. 4. Venuti, Lawrence. The Scandals of Translation. Routledge, 1999. 5. Venuti, Lawrence. The Translation Studies Reader. Routledge, 2000. 6. Venuti, Lawrence. The Translator's Invisibility: A History of Translation. Routledge, 2007.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu