Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Njemačke jezične vježbe VI
Kratica: NJE308Opterećenje: 0(P) + 0(S) + 90(A)
Nositelji: Geriena Karačić
Eveline Thalmann
Izvođači:
Opis predmeta: Kolegij sustavno razvija i uvježbava jezične kompetencije njemačkog jezika, razvija sposobnost samovrednovanja i svijest o vlastitom napretku u usvajanju njemačkog jezika, te potiče studente/studentice na njihovo daljnje učenje i usavršavanje. Kolegij primjenjuje usvojene jezične strukture u usmenom i pismenom izražavanju putem razgovora o zadanoj temi ili pisanju sastavaka. Težište rada leži na obradi složenih društenih tema te usmenom i pisanom iznošenju činjenica i obrazloženjem vlastitog stava na obrađenu temu. Radi se sa autentičnim tekstovima vezanim za aktualna događanja koja se odnose na svakodnevnicu i aktualnu društenu problematiku, uzimajući u obzir interese studenata.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Földeak, Sag`s besser! (Teil 1, Teil 2), Hueber Verlag 2003.
2. Weg mit den typischen Fehlern (Teil 1,Teil 2), Verlag für Deutsch, 1988.
Preporučena literatura:
3. Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Njemačke jezične vježbe IV
Položen : Njemačke jezične vježbe III
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Položen : Njemačke jezične vježbe V
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu