Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Suvremeni engleski jezik V
Kratica: ENP301Opterećenje: 0(P) + 0(S) + 75(A)
Nositelji: Katarina Ćurković Denona
Izvođači:
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Suvremeni engleski jezik III
Položen : Suvremeni engleski jezik IV
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu