Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Geomorfologija I
Kratica: GED204Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marica Mamut
Izvođači:
Opis predmeta: Prepoznati i pozicionirati geomorfologiju kao znanstvenu disciplinu koja objašnjava osobine, genezu i evoluciju reljefnih oblika te utjecaj reljefa na prirodno-geografske i društveno-geografske činitelje.
Upoznati metode geomorfološkog istraživanja i njihovu primjenu u analizi reljefa R Hrvatske.
Uočiti poveznicu strukturnog reljefa i prirodnih resursa prostora.
Primijeniti stečena znanja iz geologije, fizičke i primijenjene geografije u stručnom radu
1 Upoznavanje sa sadržajem predmeta, oblicima nastave i provjere znanja
2 Položaj geomorfologije u sustavu geoznanosti
3 Definicija i objekt istraživanja geomorfologije
4 Zadaće geomorfologije
5 Povijesni razvoj geomorfologije;
6 Podjela geomorfologije
7 Reljefnost Zemlje I
8 Reljefnost Zemlje II
9 Starost reljefa
10 Evolucija reljefa
11 Aktivni faktori oblikovanja reljefa I
12 Aktivni faktori oblikovanja reljefa II
13 Pasivni faktori oblikovanja reljefa I
14 Pasivni faktori oblikovanja reljefa II
15 Osobine i zakonomijernosti oblikovanja strukturnog reljefa Zemlje
16 Fikcistička i neomobilistička teorija razvoja reljefa
17 Globalna tektonika ploča I
18 Globalna tektonika ploča II
19 Zone spredinga
20 Zone subdukcije
21 Etape u razvoju zemljine kore I
22 Etape u razvoju zemljine kore II
23 Borane, rasjedne morfostrukture
24 Epirogene morfostrukture
25 Magmatizam i reljef I
26 Magmatizam i reljef II
27 Seizmizam i reljef I
28 Seizmizam i reljef II
29 Morfostrukturna obilježja planetarnih morfostrukturnih cjelina
30 Sinteza gradiva
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Blij, H, Muller , O. (1993.): Physical geography of the global environment, John Wiley & Sons, New York, 296-576. Bognar, A. (1991.): Osobine i zakonomjernosti razvoja strukturnog reljefa Zemlje, Geografski horizont 1, Hrvatsko geografsko društvo, Zagreb. Bognar, A. (1981): Globalna tektonika ploča i reljef Zemlje, Geografski horizont 1-2, Hrvatsko geografsko društvo, Zagreb Šestanović, S.: Osnove geologije i petrografije, Građevinski fakultet Split, Split, 2001. Summerfield, M. (1991): Global Geomorphology, Longman, London, str. 537
Preporučena literatura:
2. Bognar, A. (1975.): Les i lesu slični sedimenti i njihovo geografsko značenje, Geografski horizont 1-2, Hrvatsko geografsko društvo, Zagreb. Bognar, A. (1992.): Geomorfološke osobine Hrvatske, Geografski horizont, 2/1992, Hrvatsko geografsko društvo, Zagreb. Bognar, A. (1999.): Geomorfološka regionalizacija Hrvatske, Acta Geografica Croatica, 34, Geografski odsjek PMF-a, Zagreb. Božičević, S.(1991.): Fenomen krš, Školska knjiga, Zagreb. Ford, D., Williams, P. (2007): Karst Hydrogeology and Geomorphology, Chapman & Hall, 601. str. Kearey, P., Frederidk, J.V.: Global tectonics, 2nd ed., Blackwell Science, 1996. Časopisi: Acta Carsologica, Cave and Karst Science, Journal of Karst and Cave Studies, Geomorphology i Geoadria, geografski glasnik i dr.
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu