Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Klimatologija II
Kratica: GED208Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Robert Lončarić
Izvođači:
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Položen : Klimatologija I
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu