Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Geomorfologija II
Kratica: GED210Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marica Mamut
Izvođači:
Opis predmeta: Prepoznati međuovisnost geomorfoloških procesa i ostalih fizičko-geografskih elemenata prostora.
Uočiti važnost primjene geomorfoloških spoznaja u prostornom planiranju.
1 Upoznavanje sa sadržajem predmeta, oblicima nastave i provjere znanja
2 Reljef nastao trošenjem stijena
3 Padine
4 Padinski reljefni oblici
5 Padinski procesi
6 Čisti gravitacijski procesi
7 Fluvijalni procesi
8 Fluvijalni reljefni oblici
9 Mehanizam voda
10 Riječne terase
11 Fluviodenudacijski reljef
12 Akumulacijske reljefne forme fluvijalnog reljefa
13 Abrazijski reljef
14 Akumulacijski marinski reljefni oblici
15 Klasifikacija obala i otoka
16 Limnički reljef
17 Opće osobine krškog reljefa
18 Egzokrški reljef
19 Endokrški korozijski reljef
20 Endokrški akumulacijski reljef
21 Cirkulacija vode u kršu
22 Fluviokrški reljef
23 Egzaracijski reljef I
24 Egzaracijski reljef II
25 Akumulacijski glacijalni reljef I
26 Akumulacijski glacijalni reljef II
27 Eolski reljef
28 Deflacijski reljefni oblici
29 Akumulacijski eolski reljef
30 Sistematizacija gradiva
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Blij, H, Muller , O. (1993.): Physical geography of the global environment, John Wiley & Sons, New York, 296-576 Roglić, J. 2004: Sabrana djela I: Krš i njegovo značenje. GD Split, HGD Zadar, Geografski odsjek PMF-a Summerfield, M. (1991): Global Geomorphology, Longman, London, str. 537 Bognar, A. (1992.): Geomorfološke osobine Hrvatske, Geografski horizont, 2/1992, Hrvatsko geografsko društvo, Zagreb. Ford, D., Williams, P. (2007): Karst Hydrogeology and Geomorphology, Chapman & Hall, 601. str.
Preporučena literatura:
2. Bognar, A. (1975.): Les i lesu slični sedimenti i njihovo geografsko značenje, Geografski horizont 1-2, Hrvatsko geografsko društvo, Zagreb Bognar, A. (1999.): Geomorfološka regionalizacija Hrvatske, Acta Geografica Croatica, 34, Geografski odsjek PMF-a, Zagreb. Božičević, S.(1991.): Fenomen krš, Školska knjiga, Zagreb. Časopisi: Acta Carsologica, Cave and Karst Science, Journal of Karst and Cave Studies, Geomorphology i Geoadria, geografski glasnik i dr.
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu