Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Agrarna i ruralna geografija
Kratica: GED214Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Anica Čuka
Izvođači:
Opis predmeta: Studenti će se upoznati s podrijetlom, razvojem i širenjem poljoprivredne proizvodnje tijekom povijesti, od neolitika do danas. Ujedno će steči znanja o razlikama između pojedinih tipova poljoprivredne proizvodnje u ovisnosti o prirodno geografskim čimbenicima, kao i o društveno političkim sistemima. Upoznati će se s teorijama lokacije proizvodnje, značenju poljoprivrede danas, problemima gladi i pothranjenosti u svijetu , kao i o Zelenoj revoluciji. Na predavanjima će se upoznati s međuovisnošću ekonomskih, socijalnih i okolišnih čimbenika na razvoj ruralnog prostora i njegovu transformaciju. Pozornost će se usmjeriti i na tipove ruralnih naselja, neoliberalni utjecaj na ruralne krajeve, te odnose ruralno urbane odnose u svijetu i posebno u Hrvatskoj.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu