Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Kultura i civilizacija hispanskog svijeta II. Hispanska Amerika
Kratica: HPD302Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A)
Nositelji: Mario Županović
Izvođači:
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Kultura i civilizacija hispanskog svijeta I. Španjolska
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu