Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Hispanoamerička književnost I
Kratica: HPD204Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Stijepo Stjepović
Vedrana Lovrinović
Izvođači:
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Španjolska književnost I
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu