Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Suvremeni engleski jezik VIII
Kratica: ENN440Opterećenje: 0(P) + 0(S) + 60(A)
Nositelji: Cathy-Theresa Kolega
Emilija Mustapić
Izvođači:
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu