Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Audiovizualno prevođenje
Kratica: HDS807Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Ivana Lončar
Ivana Zovko
Izvođači:
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Pravna terminologija i prevođenje
Položen : Traduktologija
Položen : Prevoditeljske kompetencije
Položen : Terminologija i stručno prevođenje u turizmu
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu