Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Vježbe pisanog i govornog izražavanja III
Kratica: FRP221Opterećenje: 0(P) + 0(S) + 30(A)
Nositelji: Maja Lukežić Štorga
Adriane Lemaire
Izvođači:
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Vježbe pisanog i govornog izražavanja II
Položen : Vježbe pisanog i govornog izražavanja I
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu