Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Povijest pedagogijskih teorija
Kratica: DPEO304Opterećenje: 30(P) + 30(S) + 0(A)
Nositelji: prof. dr. sc. Igor Radeka
doc. dr. sc. Ana Marija Rogić
Izvođači:
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu