Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Inferencijalna statistika u pedagogijskom istraživanju
Kratica: PPEO206Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 30(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Irena Burić
Krešimir Jakšić
Izvođači:
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu