Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Hispanske književnosti V
Kratica: HDS208Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Stijepo Stjepović
Izvođači:
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Hispanske književnosti III
Položen : Metodologija znanstvenog istraživanja
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu