Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Stilistika
Kratica: HRP323Opterećenje: 30(P) + 30(S) + 0(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Miranda Levanat Peričić
dr. sc. Ante Topčić
Izvođači:
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu