Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Grčki jezik II
Kratica: GRČ103Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 60(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Teuta Serreqi Jurić
dr. sc. Maria Mariola Glavan
Izvođači:
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Položen : Grčki jezik I
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu