Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Grčki jezik IV
Kratica: GRČ204Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 45(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Anita Bartulović
Izvođači:
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Grčki jezik I
Položen : Grčki jezik II
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Položen : Grčki jezik III
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu