Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Latinski jezik III
Kratica: LAT201Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 45(A)
Nositelji: dr. sc. Zvonko Liović
Izvođači:
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Latinski jezik II
Položen : Latinski jezik I
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu