Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Etnomuzikologija
Kratica: EAP303Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: Grozdana Marošević
dr. sc. Katica Burić Ćenan
Izvođači:
Opis predmeta: Sadržaj kolegija Etnomuzikologija je kompleksni predmet suvremene etnomuzikologije. Kako studenti (uglavnom) nisu glazbeno obrazovani, ovaj će ih kolegij upoznati s osnovnim pregledom hrvatske glazbene tradicijske baštine. U tom cilju, studentima će se predstaviti osnovne karakteristike glazbe, instrumentarij, plesovi i prigode u kojima se glazbovalo i glazbuje u svim regijama Hrvatske. Kako pojam folklor obuhvaća mnogo više od tzv. narodne glazbe, studenti će svojim seminarskim radovima obuhvatiti bilo koji segment predmeta suvremenih etnomuzikoloških istraživanja (temu s područja tradicijske ali i najraznovrsnije pojavnosti popularne glazbe). Širenjem saznanja o bogatstvu ove građe, studentima se nudi dodatna 'slika' o etnološkoj znanosti, osvješćuje odgovornost spram tradicije, ali i proširuje ukus i kritičnost prema glazbi općenito.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu